Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zakup środków żywności dla Przedszkola Samorządowego w Komorowie”

CPV: 15.00.00.00-8.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Komorowie na rok 2014.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dostawa będzie realizowana codziennie, tj. we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego, tj. do kuchni Przedszkola Samorządowego w Komorowie.

Dostawa będzie realizowana w godzinach ustalonych z Zamawiającym. O każdej dostawie Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godziny 11.00 oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ilości i miejsca dostawy. Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji.

Dostawa artykułów żywnościowych w miesiącu lipcu i sierpniu nie będzie realizowana.

Zamawiający zastrzega, że z przyczyn niezależnych od niego, może zostać ograniczona ilość dostarczanych produktów lub Zamawiający może zrezygnować całkowicie z dostawy produktów żywnościowych.

Ilość produktów może ulec zmianie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2013 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 440
19 grudnia 2013 14:12 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [siwz__zywnosc.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2013 14:10 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu__zywnosc.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2013 14:10 (Małgorzata Książek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)