Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu”

Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 66.11.30.00-5.

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżety Gminy na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ogółem kwota kredytu wynosi 1.200.000,00 zł słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100.

Kredyt będzie uruchomiony do 27 grudnia 2013 r.

Okres kredytowania – 8 lat.

Spłata kredytu nastąpi od 30.03.2015 r. do 30.12.2022 r. kwartalnie, w równych ratach kapitałowych, z możliwością spłaty pierwszej raty wyrównującej.

Spłata odsetek kwartalnie w terminach spłaty rat.

Odsetki tylko od kredytu wykorzystanego.

Możliwość przedterminowej spłaty kredytu lub odsetek bez dodatkowych kosztów.

Możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bez dodatkowych kosztów.

Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej.

Na zabezpieczenie kredytu – weksel.

Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnione są na stronie internetowej http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/

Całość zamówienia musi być wykonana przez wykonawcę, bez udziału podwykonawców.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2013 16:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 541
12 grudnia 2013 13:10 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2013 13:10 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2013 12:59 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [siwz__poprawiony_12122013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)