Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 90.62.00.00-9., 90.63.00.00-2.

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia, na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2014 roku, polegającego na odśnieżaniu dróg, zwalczaniu gołoledzi i ustawianiu zasłon przeciwśnieżnych. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany tak, aby zapewnić przejezdność całą szerokością nawierzchni, ograniczyć zakłócenia płynności ruchu drogowego. W tym celu wykonawca winien likwidować śliskość na całej szerokości dróg a przede wszystkim na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania z drogami twardymi oraz na przystankach autobusowych. Dojazd sprzętu do i z miejsca wskazanej pracy przez Zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy. Materiał do zwalczania gołoledzi jest materiałem wykonawcy. Terminy i zakres odśnieżania dróg uzależnione będą od warunków atmosferycznych i przekazywania informacji od pracownika Urzędu Gminy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2013 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 513
09 grudnia 2013 14:01 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_71__wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2013 14:00 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2013 14:00 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__grupa_kapit.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)