Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa drogi Nowe Lubiejewo - Zakrzewek”

Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45.23.22.10-7 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Nowe Lubiejewo - Zakrzewek, na odcinku od km 0+000 do km 0+565, o szerokości jezdni 5,00 m i szerokości poboczy 2x0,75 m. Zakres zamówienia obejmuje również budowę linii energetycznej napowietrznej nn 0,4 kV.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: przedmiarze i dokumentacji projektowej.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2013 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 569
28 października 2013 15:37 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zal_nr_6__kosztorys_ofertowy.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2013 15:36 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zal_nr_6__koszt_of_linia_energ.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2013 15:34 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zal_nr_5__dok_techniczna.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)