Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla osiedla mieszkaniowego w Nieskórzu”

Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych w Nieskórzu zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakresem robót jest likwidacja istniejącego osadnika gnilnego, montaż urządzeń służących do oczyszczania ścieków sanitarnych, wykonanie kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego za pomocą istniejącej kanalizacji, a także ułożenie podziemnego kabla elektrycznego zasilającego. Na istniejącym wylocie kanalizacyjnym przewidziano betonowy wylot z płytą wypadową i kratą stalową. Teren oczyszczalni będzie wygrodzony siatką stalową umieszczoną na cokole betonowym. W ogrodzeniu przewidziano dwie bramy dwuskrzydłowe.

 

Do budowy oczyszczalni można użyć wyrobów innych producentów krajowych i zagranicznych, posiadających aprobaty techniczne, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności wg dyspozycji art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) Przy zastosowaniu innych urządzeń i materiałów odbiegających od projektu podstawowego należy przedstawić operat i projekt zamienny, uzgodniony z Inwestorem oraz Projektantem projektu technicznego podstawowego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach stanowiących załącznik nr 5 oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2011 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 573
05 maja 2011 14:00 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników.
05 maja 2011 14:00 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników.
05 maja 2011 14:00 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu.