Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie - unieważniono

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie”.

Zakresem zamówienia jest tylko niewykonana część robót, które obejmuje załączona dokumentacja techniczna, koniecznych do zakończenia całości inwestycji.

 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na pytania, które zadawali wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na całe zadanie inwestycyjne, a które dotyczą zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem. (tabela w SIWZ)

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 5 oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę szkoły i budowę hali sportowej w Ugniewie” działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W ramach niniejszego postępowania w terminie przewidzianym na składanie ofert,
tj. do dnia 27 kwietnia 2011 r. do godziny 10:30 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.  

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2011 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 663
28 kwietnia 2011 15:13 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu.
11 kwietnia 2011 14:47 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6.zip] do dokumentu.
11 kwietnia 2011 14:39 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5.zip] do dokumentu.