Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dybkach

Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Szkoły Podstawowej w Dybkach zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakresem robót jest likwidacja istniejącego osadnika gnilnego a następnie montaż osadnika wstępnego, kraty pionowej, przepompowni ścieków surowych, oczyszczalni, dmuchawy powietrza, ułożenie kanalizacji sanitarnej, drenażu rozsączającego, ułożenie przeowdu tłocznego i kabla elektrycznego.

 

Do budowy oczyszczalni można użyć wyrobów innych producentów krajowych i zagranicznych, posiadających aprobaty techniczne, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności wg dyspozycji art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) Przy zastosowaniu innych urządzeń i materiałów odbiegających od projektu podstawowego należy przedstawić operat i projekt zamienny, uzgodniony z Inwestorem oraz Projektantem projektu technicznego podstawowego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach stanowiących załącznik nr 5 oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2011 17:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 529
18 marca 2011 17:34 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__dok_techn.zip] do dokumentu.
18 marca 2011 17:32 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__przedmiary.zip] do dokumentu.
18 marca 2011 17:31 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu.