Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja i remont wiejskiego ośrodka zdrowia w Jelonkach

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont wiejskiego ośrdoka zdrowia w Jelonkach, polegające na: dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, wymianie części stolarki okiennej, wykonaniu instalacji odrgromowej, utwardzeniu placu, ogrodzeniu działki, zamontowaniu bramy wjazdowej i furtki wejściowej oraz osadzeniu zbiornika na ścieki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 7 oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2011 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 622
29 marca 2011 15:20 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [wyjasnienie.pdf] do dokumentu.
16 marca 2011 15:11 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zal_nr_8__specyf_techniczna.pdf] do dokumentu.
16 marca 2011 15:11 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zal_nr_7__przedmiar.pdf] do dokumentu.