Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę i przebudowę budynku socjalnego w Zalesiu

Przedmiotem zamówienia jest:

1/ usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej - budynek socjalny w miejscowości Zalesie.

 Opis techniczny istniejącego budynku:

Budynek wielorodzinny w zabudowie wolnostojącej. Stan surowy otwarty. Budynek 3-kondygnacyjny (2-piętrowy), podpiwniczony ze stropodachem dwuspadowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z elementami prefabrykowanymi (stropy, schody). Budynek wykonany jest w układzie konstrukcyjnym podłużnym. Ściany poprzeczne stanowią wypełnienie konstrukcji. Wymiary zewnętrzna budynku 43.60 m x 12.60 m. Powierzchnia zabudowy – 549.36 m².

 Istniejące elementy konstrukcyjne budynku:

a/ fundamenty murowane z bloczków betonowych posadowionych na ławach fundamentowych żelbetowych. Wierzchnia warstwa fundamentów z cegły ceramicznej pełnej, z zewnątrz izolacja bitumiczna,

b/ ściany nadziemia zewnętrzne warstwowe – murowane z cegły ceramicznej kratówki na zaprawie cementowo – wapiennej z wierzchnią warstwą z bloczków betonu komórkowego gr. 12 cm,

c/ ściana konstrukcyjna wewnętrzna murowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej,

d/ ściany zewnętrzne szczytowe murowane z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm, ściany działowe wewnętrzne murowane z bloczków betonu komórkowego i cegły ceramicznej pełnej,

e/ stropy nad poszczególnymi kondygnacjami budynku – z płyt prefabrykowanych kanałowych,

f/ konstrukcja stropodachu: płyty prefabrykowane kanałowe, ścianki kolankowe, płyty korytkowe, pokrycie – papa asfaltowa na lepiku,

g/ schody prefabrykowane żelbetowe,

h/ kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej.

 Zakres prac projektowych:

1/ Projekt zagospodarowania działki – 5 egz.

2/ Projekt architektoniczny – 5 egz.

3/ Projekt konstrukcyjny – 5 egz.

4/ Projekt instalacji wod. – kan. – 5 egz.

5/ Projekt instalacji p.poż. – 5 egz.

6/ Projekt instalacji elektrycznej – 5 egz.

7/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.

8/ Przedmiar robót – 5 egz.

9/ Kosztorys inwestorski – 1 egz.

10/ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz. wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami.

11/ Inwentaryzacja budynków istniejących wraz z oceną techniczną – 5 egz.,

12/ Płyta CD z kompletem dokumentacji – 1 szt.

 

 2/ usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku gospodarczego.

 Opis techniczny istniejącego budynku: budynek gospodarczy w zabudowie wolnostojącej. Budynek 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z elementami prefabrykowanymi (płyty dachowe). Budynek 12-segmentowy – niezależne pomieszczenia gospodarcze z oddzielnymi wejściami. Budynek wykonany jest w układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Ściany poprzeczne stanowią podparcie dla płyt dachowych. Wymiary zewnętrzne budynku: 28.40 m x 12.20 m. Powierzchnia zabudowy: 346.48 m².

 Istniejące elementy budynku:

a/ fundamenty betonowe wylewane bezpośrednio na budowie,

b/ ściany nadziemia zewnętrzne murowane z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 24 cm, z zewnątrz otynkowane,

c/ dach – pełniący jednocześnie rolę stropu z płyt prefabrykowanych, dwuspadowy, pokrycie - papa asfaltowa na lepiku,

d/ obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (rynny i rury spustowe),

e/ drzwi – wrota drewniane dwuskrzydłowe (front i tył budynku) oraz jednoskrzydłowe w części szczytowej,

f/ kominy wentylacyjne murowane z cegły silikatowej pojedynczej 1 NF.

 

Zakres prac projektowych:

1/ Projekt zagospodarowania działki – 5 egz.

2/ Projekt architektoniczny – 5 egz.

3/ Projekt konstrukcyjny – 5 egz.

4/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.

5/ Przedmiar robót – 5 egz.

6/ Kosztorys inwestorski – 1 egz.

7/ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz. wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami.

8/ Inwentaryzacja budynków istniejących wraz z oceną techniczną,

9/ Płyta CD z kompletem dokumentacji.

 

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

 UWAGA!! Należy przeprowadzić oględziny budynków przed złożeniem oferty.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2011 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Gałązka
Ilość wyświetleń: 638
07 marca 2011 14:02 (Cezary Gałązka) - Dodanie załącznika [wyjasnienia.pdf] do dokumentu.
02 marca 2011 14:36 (Cezary Gałązka) - Zmiana kolejności załączników.
02 marca 2011 14:35 (Cezary Gałązka) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.doc] do dokumentu.