Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego p. n.:„Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacyjnej dla sali konferencyjnej oraz instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 7 oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA!! Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 15 marca 2011 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 15 marca 2011 r. o godzinie 11:00.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2011 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 1170
03 marca 2011 12:33 (Cezary Gałązka) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf] do dokumentu.
03 marca 2011 11:29 (Cezary Gałązka) - Zmiana danych dokumentu.
03 marca 2011 11:27 (Cezary Gałązka) - Dodanie załącznika [wyjasnienie.pdf] do dokumentu.