Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - „Wyposażenie hali sportowej w Dybkach”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dla hali sportowej w Dybkach, tj.: materac (twardy) 200x120x10 – 10 szt. kozioł gimnastyczny (z kółkami dla łatwiejszego przemieszczania) – skóra naturalna – 1 szt. ławeczki gimnastyczne na nogach metalowych z równoważnią o dł. 3m –...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Remont elewacji oraz schodów na zewnątrz budynku Urzędu Gminy”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Urzędu Gminy, którego zakres obejmuje m.in. remont elewacji oraz schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 5 oraz dokumentacji technicznej stanowiącej...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Wyposażenie hali sportowej w Dybkach”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dla hali sportowej w Dybkach, tj.: materac (miękki) 200x120x10 – 10 szt. kozioł gimnastyczny (z kółkami dla łatwiejszego przemieszczania) – skóra naturalna – 1 szt. ławeczki gimnastyczne 3m – 20 szt. odskocznia gimnastyczna treningowa...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa drogi Komorowo ul. Leśna”.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Komorowo ulica Leśna na odcinku od km 0+000 do km 0+526 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej. Docelowa szerokość jezdni wynosi 6,0 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa drogi Stok Kolonia”

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi Stok Kolonia na odcinku od km 0+500 do km 1+192 (II etap) polegająca na poszerzeniu istniejącej drogi i wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Docelowa szerokość jezdni wynosi 5,0 m a pobocze 2x0,75 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie. Zakres robót obejmuje roboty budowlano-rozbiórkowe, sanitarne, elektryczne oraz wyposażenie pomieszczeń świetlicy i kuchni w meble. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, wydawanie i dowóz gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14...

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie boiska sportowego w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012"

Ogłoszenie o zamówieniu - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grabownica”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grabownica. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę pokrycia dachowego, prace związane z remontem i dociepleniem więźby dachowej, wykonanie sufitu podwieszanego do istniejącego stropu drewnianego, wykonanie posadzek...

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Otwarci na jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenie usług i dostaw towarów ściśle z tymi usługami związanych dla 15 uczestników Projektu „Otwarci na jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...