Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - II

Przedmiotem zamówienia jest odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w szacunkowej ilości około 60 zwierząt w ciągu roku. Ostrów Mazowiecka, dnia 7 lutego 2012 r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup środków żywności dla Przedszkola Samorządowego w Komorowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Komorowie na rok 2012. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia opisany jest w pkt 4 SIWZ. Dostawa będzie realizowana codziennie, tj. we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem...

Ogłoszenie o zamówieniu - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Przedmiotem zamówienia jest odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w szacunkowej ilości około 60 zwierząt w ciągu roku. Zakres zamówienia obejmuje: Przyjmowanie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów do schroniska dla zwierząt z terenu Gminy...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia, na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2012 roku, polegającego na odśnieżaniu dróg, zwalczaniu gołoledzi i ustawianiu zasłon przeciwśnieżnych. Dojazd sprzętu...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach”

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości23 000 litrówdo obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach. 2. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie potwierdzonych faxem przez Zamawiającego...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu”

Opis przedmiotu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ogółem kwota kredytu wynosi 1.917.670,71 zł słownie: jeden milion dziewięćset...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach”

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 23 000 litrów do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach. 2. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie potwierdzonych faxem przez Zamawiającego...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 37 000 litrów do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie potwierdzonych faxem przez Zamawiającego u Dostawcy, w terminie dwóch...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Wyposażenie hali sportowej w Ugniewie”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dla hali sportowej w Ugniewie. Zamawiający udziela zamówienia w 2 częściach. Część pierwsza składa się z następujących materiałów: materac (twardy) 200x120x10 – 10 szt. kozioł gim

Ogłoszenie o otwartym konkursie - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku oraz zaprasza do składania