Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Jasienica nr ew. 216

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Jasienica na działce o nr ew. 216 na odcinku od km 0+000 do km 0+110. Przebudowa polega na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o szerokości od 4,5 m do 5,5 m oraz pobocza prawego o szerokości 1,00 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Rogóźnia - Popielarnia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Rogóźnia - Popielarnia na odcinku od km 1+550 do km 2+650 polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie a następnie wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu...

Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 załączonym do niniejszej SIWZ (kosztorys ofertowy).

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa drogi Kacpury" - 360 000 zł., „Rozbudowa drogi Kalinowo Morgi"...

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – I etap

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ostrów Mazowiecka - I etap, pracujących na bazie napowietrzanego osadu czynnego, w ilości 164 szt, tj.: - Jasienica - 53 szt. - Kalinowo - 66 szt. - Kalinowo Parcele - 15 szt. - Jelonki - 14 szt. - Nowa Osuchowa - 10 szt. - Smolechy - 6 szt. zgodnie...