Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Nowa Osuchowa – Dybki Ugorek

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Nowa Osuchowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowie skrzyżowania typu rondo. Docelowa szerokość jezdni wynosi 5,0 m a pobocze 2x1,0 m. Średnica zewnętrzna ronda wynosi 26,00 m, a szerokość jezdni centralnej 5,0 m. Szczegółowy opis przedmiotu...

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa drogi Rogóźnia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa odcinka drogi w miejscowości Rogóźnia o długości 388 m. Rozbudowa polega na wykonaniu podbudowy z warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnia zaprojektowana jest na ruch lekki. Docelowa szerokość...

Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych w Dybkach, Jasienicy, Kalinowie i Ugniewie oraz Zespołu Szkół w Nagoszewie i Gimnazjum w Jasienicy

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych w Dybkach, Jasienicy, Kalinowie i Ugniewie oraz Zespołu Szkół w Nagoszewie i Gimnazjum w Jasienicy. Zamówienie podzielone jest na 7 części, których opis znajduje się w pkt. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia....

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP w Nagoszewie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie. Zakresem robót jest likwidacja istniejącego osadnika gnilnego a następnie montaż osadnika wstępnego, kraty pionowej, przepompowni ścieków surowych i czystych, oczyszczalni, dmuchawy powietrza,...

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie instalacji solarnej dla Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji solarnej dla Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie wspomagającej instalację podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz dodatkowo wspomagającej instalację centralnego ogrzewania. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje roboty montażowe i instalacyjne. Urządzenia zastosowane...

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi Budy Grudzie – II etap

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Budy Grudzie na odcinku od km 0+000 do km 0+322. Szerokość projektowanej jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi 5,00m; szerokość poboczy wynosi 1,25m kaźde. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 oraz specyfikacjach...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Podborze I etap ul. Krzywa

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Podborze, ul. Krzywa na odcinku od km 0+000 do km 0+564 polegająca na wykonaniu podbudowy z mieszanki mineralno-bitumiczej, a następnie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik...

Ogłoszenie o zamówieniu - Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, wydawanie i dowóz gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w miejscowościach: Nagoszewka 10 osób x 181 dni; Nowa Osuchowa 31 osób x 181 dni; Dybki 46 osób x 181 dni; Nagoszewo 74 osoby x 181 dni; Dudy 24 osoby x...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Rogóźnia - Popielarnia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Rogóźnia - Popielarnia na odcinku od km 1+550 do km 2+650 polegająca na wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem a następnie wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu...

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Komorowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie. Wymagania: sprawny technicznie, bezwypadkowy, kolor - czerwony, rok produkcji - nie starszy niż 1991 r., silnik Diesel minimum 210 KM, automatyczna skrzynia biegów, napęd 4x2, ABS, ASR, wspomaganie kierownicy, zbiornik wody minimum...