Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zakup środków żywności dla Przedszkola Samorządowego w Komorowie” II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Komorowie na rok 2014. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dostawa będzie realizowana codziennie, tj. we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zakup środków żywności dla Przedszkola Samorządowego w Komorowie”

CPV: 15.00.00.00-8. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Komorowie na rok 2014. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dostawa będzie realizowana codziennie, tj. we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, transportem Wykonawcy i...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 66.11.30.00-5. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżety Gminy na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ogółem kwota kredytu...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 90.62.00.00-9., 90.63.00.00-2. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia, na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2014 roku, polegającego na odśnieżaniu dróg, zwalczaniu gołoledzi i ustawianiu zasłon...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 09.13.51.00-5 – olej opałowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości31 000 litrówdo obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy.Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 09.13.51.00-5 – olej opałowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 37 000 litrów do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie.Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach”

Opis przedmiotu zamówienia CPV: 09.13.51.00-5 – olej opałowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 22 000 litrów do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach.Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie...

Drugi Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9 – 21.41S – szt. 1

IG.6840.5.2013 WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9 – 21.41S – szt. 1 Dane identyfikacyjne i techniczne

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa drogi Nowe Lubiejewo - Zakrzewek”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 45.23.22.10-7 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Nowe Lubiejewo - Zakrzewek, na odcinku od km 0+000 do km 0+565, o szerokości jezdni 5,00 m i szerokości poboczy 2x0,75...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa drogi Ugniewo ul. Leśna”

CPV: 45.23.31.20 - 6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Ugniewo ul. Leśna, na odcinku od km 0+000 do km 0+551, o szerokości jezdni 5,00 m i szerokości poboczy 2x0,50 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty j