Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach - archiwum (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia, na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2012 roku, polegającego na odśnieżaniu dróg, zwalczaniu gołoledzi i ustawianiu zasłon przeciwśnieżnych. Dojazd sprzętu...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach”

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości23 000 litrówdo obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach. 2. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie potwierdzonych faxem przez Zamawiającego...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu”

Opis przedmiotu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ogółem kwota kredytu wynosi 1.917.670,71 zł słownie: jeden milion dziewięćset...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach”

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 23 000 litrów do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach. 2. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie potwierdzonych faxem przez Zamawiającego...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 37 000 litrów do obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie potwierdzonych faxem przez Zamawiającego u Dostawcy, w terminie dwóch...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Wyposażenie hali sportowej w Ugniewie”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dla hali sportowej w Ugniewie. Zamawiający udziela zamówienia w 2 częściach. Część pierwsza składa się z następujących materiałów: materac (twardy) 200x120x10 – 10 szt. kozioł gim

Ogłoszenie o otwartym konkursie - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku oraz zaprasza do składania

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Osuchowej

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Osuchowej Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Przyjmy – Sulęcin-Kolonia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Przyjmy – Sulęcin-Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 0+600 polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m, wykonaniu poboczy o szerokości 2x1,25 m oraz wykonaniu odwodnienia powierzchniowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty...

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Osuchowej

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodyu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Osuchowej.