Petycje (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PETYCJE 2019

Numer petycji /sprawy OSO.152.1.2019 Imięi Nazwisko/ Nazwa podmiotu Szulc - Efekt sp. z o.o. W sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019" Data złożenia 20