Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o udzieleniu zamówionia publicznego na usługi obejmujące odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, 10 stycznia 2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego na usługi obejmujące odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomny

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2026

Działając na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z dnia 02.07.2016 r. na opracowanie...

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi obejmujące odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego na usługi obejmujące odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka, w dniu 31.12.2015 r. została zawarta umowa na wszystkie części...

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostarczenie książek do szkół z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego Działając na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publi ...

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostarczenie książek do 13 szkół z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego Działając na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publi ...

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup kompleksowej usługi organizacji jednodniowego wyjazdu edukacyjnego do Białowieży dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej

Działając na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup kompleksowej usługi...

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego na zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Działając na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego na zakup materiałów...

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”,

Działając na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na usługi edukacyjne obejmujące...

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Jelonkach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

Działając na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia...