Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – etap III”

Niniejszym informuję, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – etap III” w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 11.04.2017 r. do godziny 12:00 wpłynęło 7 ofert:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi obejmujące odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, 10 stycznia 2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego na usługi obejmujące odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w ramach zapytania ofertowego na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – Etap II” w terminie przewidzianym na złożenie ofert, tj. do dnia 09.09.2016 r. do godz. 10:30 wpłynęły 2 oferty Numer oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” na część 1. Dudy i część 2. Koziki.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczące zapytania ofertowego na „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” na część 1. Dudy i część 2. Koziki.