Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – etap VI”; IG.271.10.2020

Ostrów Mazowiecka, dnia 30 lipca 2020 r. Znak sprawy: IG.271.10.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ostrów Mazowiecka, dnia 22 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – etap VI”; IG.271.8.2020

Ostrów Mazowiecka, dnia 22 lipca 2020 r. Znak sprawy: IG.271.8.2020 Działając w imieniu Zamawiającego, Gminy Ostrów Mazowiecka z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka unieważniam procedurę zapytania ofertowego na „Usuwanie i unieszkod

ZAPYTANIE CENOWE na świadczenie usług sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, 13 stycznia 2020 r. Informacja o nie dokonaniu wyboru oferty I. Zamawiający: Gmina Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostr

ZAPYTANIE CENOWE na usługi obejmujące odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, 13 stycznia 2020 r. Informacja o nie dokonaniu wyboru oferty I. Zamawiający: Gmina Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława

Zapytanie o cenę na stałe utrzymanie czystości w budynku Urzędu Gminy, przy ul. gen. Władyslawa Sikorskiego 5

Ostrów Mazowiecka, 23.12.2019 r. OSO.2512.15.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ostrów Mazowiecka, 09.12.2019 r. OSO.2512.15.2019 ZAPYTANIE O CENĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr IN.271.1.2019 na „Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 17 jednostkach organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka”

Ostrów Mazowiecka, dnia 18 grudnia 2019 r. IN.271.1.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 17 jednostkach organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka" Niniejszym

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – etap V”

Ostrów Mazowiecka, dn. 28 czerwca 2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie cenowe dotyczy wykonania rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ew.: 3, 88/1 i 105 z nieruchomościami o nr ew.: 2/1, 87/1 i 104 w obrębie geodezyjnym Smolechy.

Ostrów Mazowiecka, dnia 5 kwietnia 2019 r. IG.6830.2.2019 Zapytanie cenowe Dotyczy: wykonania rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ew.: 3, 88/1 i 105 z nieruchomościami o nr ew.: 2/1, 87/1 i 104 w obrębie geodezyjnym Smolechy. I. Nazwa i ad

ZAPYTANIE CENOWE na świadczenie usług sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 11 kwietnia 2019 r. R.6140.15.2019 Informacja o wyborze oferty Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pub