Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXIV / 266 / 13 z dnia 27 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5 b ust. 2 i 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 17, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka. § 2. Nadaje się Statut Młodzieżowej...