Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty - "„Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie”

Ostrów Mazowiecka, dnia 18 maja 2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) inform

Zawiadomienie o wyborze oferty - "Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"

Ostrów Mazowiecka, dnia 26 kwietnia 2017 r. IG.271.4.2017 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do 19 k

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa dróg gminnych w Rogóźni”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg gminnych w Rogóźni” wpłynęły 3 oferty, z...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi w miejscowości Koziki”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi w miejscowości Koziki” wpłynęły...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa drogi Nowe Lubiejewo i Stare Lubiejewo ul. Szkolna”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę drogi Nowe Lubiejewo i Stare Lubiejewo ul. Szkolna” wpłynęły 2 oferty, z których: ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa drogi Stok”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę drogi Stok” wpłynęły 2 oferty, z których:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w poniższej tabeli zamieszczam informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty na poszczególne części wraz z uzasadnieniem oraz dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, co następuje:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Komorowo, siedem pomników przedstawiających postacie historyczne Powstania Listopadowego (1932-34): prace konserwatorskie"

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Komorowo, siedem pomników przedstawiających postacie historyczne Powstania Listopadowego (1932-34):...