Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w Komorowie – ul. Chabrowej i ul. Łąkowej; znak sprawy: IG.271.14.2020

 

Ostrów Mazowiecka, dn. 08.10.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

 Ostrów Mazowiecka, dn. 24.09.2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w Komorowie – ul. Chabrowej i ul. Łąkowej. Zamówienie zostaje podzielone na 2 części:
Część 1: przebudowa ul. Chabrowej w Komorowie na odcinku ok. 162 m. Założenia projektowe: szerokość jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 3,5 m, szerokość poboczy gruntowych o nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego – 2x0,75 m, konstrukcja projektowana na obciążenie ruchem KR1;
Część 2: przebudowa ul. Łąkowej w Komorowie na odcinku ok. 150 m. Założenia projektowe: szerokość jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 3,5 m (6,10 m na włączeniu w zjazd z drogi wojewódzkiej nr 627), szerokość poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa łamanego –0,50 m (w miejscach, gdzie pozwalają na to warunki terenowe), konstrukcja projektowana na obciążenie ruchem KR1;
3. Okres rękojmi (dla obydwu części) rozszerza się do 5 lat.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacjach projektowych oraz przedmiarach.

Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.11.2020 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 24 września 2020 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 24 września 2020 r. o godz. 10:45. Osoby, które chcą być obecne podczas sesji otwarcia ofert powinny czekać na górnym korytarzu Urzędu Gminy – przed sekretariatem (I piętro, pokój nr 15), na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia ofert. Wówczas zostaną poinformowane, w której sali odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2020 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 245
08 października 2020 14:11 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2020 14:10 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2020 14:07 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271142020_inf_o_wyb_najk_oferty_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)