Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorowo – etap I garaż - IG.271.9.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 


 

 

Informacja z otwarcia ofert

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane; 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku świetlicy w Komorowie. Zakres zamówienia obejmuje część garażową: roboty rozbiórkowe, rozbudowę garażu, wykonanie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku.
3. Okres rękojmi rozszerza się do 5 lat.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.
5. W ocenie Zamawiającego nie występują czynności, których wykonywanie wymagałoby zatrudnienia osób ich wykonujących na podstawie umowy o pracę.


Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.10.2020 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 5 sierpnia 2020 r. do godz. 10:30.

Otwarcie ofert odbędzie się 5 sierpnia 2020 r. o godz. 10:45 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2020 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 301
20 sierpnia 2020 16:35 (Cezary Gałązka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2020 16:34 (Cezary Gałązka) - Dodanie załącznika [ig27192020_inf_o_wyb_najk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 sierpnia 2020 13:55 (Cezary Gałązka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)