Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Stok - etap I; IG.271.7.2020

Ostrów Mazowiecka, dnia 22.07.2020 r.


IG.271.7.2020


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyOstrów Mazowiecka, dnia 03.07.2020 r.


IG.271.7.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na „Przebudowę odcinka wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Stok – etap I”

Termin składania ofert: 03.07.2020 r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 03.07.2020 r. godz. 10:45
Kwota przeznaczona w budżecie: 299.988,11 zł

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.

ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów

176.018,00 zł

60 m-cy

2

Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski

ul. Bursztynowa 21

07-300 Ostrów Mazowiecka

244.090,93 zł

60 m-cy

3

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.

ul. Brokowska 37

07-300 Ostrów Mazowiecka

243.905,16 zł

60 m-cy

 

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2020 r.
Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ.Ostrów Mazowiecka, 03 lipca 2020 r. 


Informujemy, że otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 03 lipca 2020 r.  o godz. 10.45  w pokoju nr 20 (I piętro) Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
  2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka wewnętrznej drogi gminnej w Stoku o długości ok. 301 m. Założenia projektowe:  szerokość jezdni z betonu asfaltowego – 3,5 m, szerokość poboczy z mieszanki kruszywa łamanego – 2x0,75 m, konstrukcja projektowana na obciążenie ruchem KR1.
  3. Okres rękojmi rozszerza się do 5 lat.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.
  5. W ocenie Zamawiającego nie występują czynności, których wykonywanie wymagałoby zatrudnienia osób ich wykonujących na podstawie umowy o pracę.


Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.09.2020 r.

 

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający ustala wadium w wysokości 4.000,00 zł

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. 10:30.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się 3 lipca 2020 r. o godz. 10:45. Zamawiający na stronie internetowej, na której znajduje się niniejsza specyfikacja poinformuje wykonawców, w jaki sposób odbędzie się publiczne otwarcie ofert.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2020 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Gałązka
Ilość wyświetleń: 339
22 lipca 2020 13:57 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2020 13:56 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2020 13:55 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig27172020_inf_o_wyb_najk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)