Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka, znak sprawy: IG.271.3.2020

Ostrów Mazowiecka, 26 luty 2020 r.  


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka”

Okres realizacji zamówienia: od 01.03.2020 r. do 30.06.2020 r.

 


 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.02.2020 r.

 


 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje treść zapytań dotyczących SIWZ wraz z wyjaśnieniami.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 6 do SIWZ – wzoru umowy. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

Wyjaśnienia_13.02.2020

 Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy_v_13.02.2020

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 60112000-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2. Zamówienie dotyczy zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych dzieci i uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka. Zamówienie zostało podzielone na 9 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.


CZĘŚĆ 1. Publiczna szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w DUDACH
Trasa 1: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:50 – 74 osoby
z kierunku: Stara Grabownica – Nowa Grabownica – Kuskowizna – Dudy (szkoła)
Trasa 2: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 13:00 – 51 osób
w kierunku: Kuskowizna – Nowa Grabownica – Stara Grabownica
Trasa 3: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 14:30 – 23 osoby
w kierunku: Kuskowizna – Nowa Grabownica – Stara Grabownica

CZĘŚĆ 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w DYBKACH
Trasa 1: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:45 – 34 osoby
z kierunku: Wiśniewo – Stara Osuchowa - Dybki (szkoła)
Trasa 2: odwóz uczniów ze szkoły:
w poniedziałki o godz. 12:35 – 22 osoby
we wtorki i w piątki o godz. 13:00 – 22 osoby
w środy i w czwartki o godz. 13:15 – 22 osoby
w kierunku: Stara Osuchowa - Wiśniewo
Trasa 3: odwóz uczniów ze szkoły:
w poniedziałki o godz. 14:25 – 12 osób
we wtorki, w środy, w czwartki i w piątki o godz. 15:15 – 12 osób
w kierunku: Stara Osuchowa - Wiśniewo

CZĘŚĆ 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w JASIENICY
Trasa 1: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:20 – 46 osób
z kierunku: Nieskórz – Chmielewo – Jasienica ul. Podchmielewie – Jasienica (szkoła)
Trasa 2: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:45 – 36 osób
z kierunku: Króle Duże – Kowalówka – Jasienica Parcele – Króle Duże - Jasienica (szkoła)
Trasa 3: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:45 – 19 osób
z kierunku: Nieskórz Murowanka – Smolechy – Jasienica (szkoła)
Trasa 4: odwóz uczniów ze szkoły o godz.: 13:20 – 50 osób
w kierunku: Jasienica ul. Podchmielewie – Chmielewo – Nieskórz – Smolechy – Nieskórz Murowanka
Trasa 5: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 13:20 - 27 osób
w kierunku: Kowalówka – Króle Duże
Trasa 6: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 15:00 - 15 osób
w kierunku: Jasienica ul. Podchmielewie – Chmielewo – Nieskórz Smolechy – Nieskórz Murowanka
Trasa 7: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 15:00 - 9 osób
w kierunku: Kowalówka – Króle Duże

CZĘŚĆ 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w JELONKACH
Trasa 1: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:20 – 10 osób
z kierunku: Sulęcin Włościański - Jelenie – Trynosy Czesin – Jelonki (szkoła)
Trasa 2 : przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:30 – 9 osób
z kierunku: Zalesie – Jelonki (szkoła)
Trasa 3: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 14:45 – 19 osób
w kierunku: Zalesie – Czesin – Trynosy – Jelenie – Sulęcin Włościański

CZĘŚĆ 5. Publiczna szkoła podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich w KALINOWIE
Trasa 1: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:20 – 25 osób
z kierunku: Podborze – Prosienica – Guty-Bujno – Kalinowo (szkoła)
Trasa 2: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 13:15 – 15 osób
w kierunku: Guty-Bujno – Prosienica - Podborze
Trasa 2: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 15:15 – 10 osób
w kierunku: Guty-Bujno – Prosienica - Podborze

CZĘŚĆ 6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk dypl. Ludwika Bociańskiego w KOMOROWIE
Trasa 1: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:50 – 27 osób
z kierunku: Stok – Komorowo (szkoła)
Trasa 2: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:50 – 36 osób
z kierunku: Sielc – Komorowo (szkoła)
Trasa 3: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:50 – 24 osób
z kierunku: Rogóźnia – Komorowo (szkoła)
Trasa 4: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 12:35 – 15 osób
w kierunku: Stok
Trasa 5: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 12:35 – 25 osób
w kierunku: Sielc - Rogóźnia
Trasa 6: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 14:10 – 47 osób
w kierunku: Stok – Sielc – Rogóźnia

CZĘŚĆ 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w STARYM LUBIEJEWIE
Trasa 1: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:25 – 16 osób
z kierunku: Podborze – Zakrzewek – Nowe Lubiejewo – Stare Lubiejewo (szkoła)
Trasa 2: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:20 – 6 osób
z kierunku: Sulęcin-Kolonia – Stare Lubiejewo (szkoła)
Trasa 3: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 12:35 – 8 osób
w kierunku: Nowe Lubiejewo – Zakrzewek – Podborze – Sulęcin Kolonia
Trasa 4: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 14:50 – 10 osób
w kierunku: Nowe Lubiejewo – Zakrzewek - Podborze
Trasa 5: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 15:05 – 4 osoby
w kierunku: Sulęcin-Kolonia

CZĘŚĆ 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w PAŁAPUSIE
Trasa 1: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:30 – 14 osób
z kierunku: Podborze – Budy-Grudzie – Pałapus (szkoła)
Trasa 2: odwóz uczniów ze szkoły:
w poniedziałki, wtorki i czwartki o godz. 13:00 – 14 osób,
w środy i piątki – 9 osób
w kierunku: Pałapus – Budy Grudzie – Podborze
Trasa 3: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 15:00 – w środy i w piątki – 5 osób
w kierunku: Pałapus – Budy-Grudzie – Podborze

CZĘŚĆ 9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w UGNIEWIE
Trasa 1: przywóz uczniów do szkoły na godz. 7:45 – 30 osób
z kierunku: Biel – Ostrów Mazowiecka – Ugniewo osiedle – Ugniewo (szkoła)
Trasa 2: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 12:30 – 14 osób
w kierunku: Ugniewo osiedle – Ostrów Mazowiecka – Biel
Trasa nr 3: odwóz uczniów ze szkoły o godz. 15:10 – 16 osób
w kierunku: Ugniewo osiedle – Ostrów Mazowiecka – Biel


Termin wykonania zamówienia.
Od 01.03.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 18 lutego 2020 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 18 lutego 2020 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2020 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 385
26 lutego 2020 14:00 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2020 13:56 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2020 13:54 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig27132020_inf_o_wyborze_najk_oferty_na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)