Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Sarniej w Komorowie – etap I

Ostrów Mazowiecka, dn. 11.10. 2019 r. 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.10.2019 r.

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Sarniej w Komorowie na odcinku ok. 545 m z przeznaczeniem na ruch KR1-2, polegająca na wykonaniu jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej, pobocza utwardzonego o szerokości 0,75 m oraz zjazdów indywidualnych z kostki betonowej.
3. Okres rękojmi rozszerza się do 5 lat.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.
5. W ocenie Zamawiającego nie występują czynności, których wykonywanie wymagałoby zatrudnienia osób ich wykonujących na podstawie umowy o pracę.

Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 16.12.2019 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 7 października 2019 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 7 października 2019 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2019 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 470
11 października 2019 12:37 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2019 12:36 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271212019_inf_o_wyborze_najk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2019 12:36 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)