Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Zaproszenie do składania ofert na zadanie „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

 

W dniu 30.07.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne części zamówienia na "Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka", przy czym w części nr 10 - Pałapus postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Zamówienie podzielone jest na 12 części:

 

Numer części

Siedziba szkoły

1

Nagoszewka

2

Nowa Osuchowa

3

Dybki

4

Nagoszewo, Dudy

5

Koziki

6

Kalinowo

7

Ugniewo

8

Komorowo

9

Stare Lubiejewo

10

Pałapus

11

Jelonki

12

Jasienica

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.


Termin realizacji zamówienia:
Od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Ofertę należy złożyć osobiście, przez posłańca lub za pomocą operatora pocztowego w terminie do dnia 18 lipca 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, I piętro, pokój nr 15.

Otwarcie ofert odbędzie się 18 lipca 2019 r. o godz. 10:15. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2019 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 400
30 lipca 2019 14:29 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2019 14:25 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271182019_inf_o_wyb_najk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2019 12:23 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)