Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi wewnętrznej Sulęcin-Kolonia

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 lipca 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 28 czerwca 2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod CPV: 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej drogi gminnej, która biegnie w kierunku Sulęcina-Kolonii na odcinku ok. 922 m, z przeznaczeniem na ruch lekki KR1, polegająca na wykonaniu jezdni o szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego, poboczy utwardzonych o szerokości 0,5 m oraz zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego grubości 15 cm.
3. Okres rękojmi rozszerza się do 5 lat.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty znajduje się w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.


Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.10.2019 r.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 14:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 28 czerwca 2019 r. o godz. 14:15. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed sekretariatem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2019 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 410
19 lipca 2019 14:27 (Cezary Gałązka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2019 14:25 (Cezary Gałązka) - Dodanie załącznika [ig271162019_zaw_o_wyb_najk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2019 15:30 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)