Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 31 grudnia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 


 

 Ostrów Mazowiecka, dn. 27 grudnia 2018 r. 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


 

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Kod CPV: 90.62.00.00-9., 90.63.00.00-2

2. Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2019 roku, polegającego na odśnieżaniu dróg i zwalczaniu gołoledzi. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany tak, aby zapewnić przejezdność całą szerokością nawierzchni, ograniczyć zakłócenia płynności ruchu drogowego. W tym celu wykonawca winien likwidować śliskość na całej szerokości dróg a przede wszystkim na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania z drogami twardymi oraz na przystankach autobusowych. Dojazd sprzętu do i z miejsca wskazanej pracy przez Zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy. Materiał do zwalczania gołoledzi jest materiałem wykonawcy. Terminy i zakres odśnieżania dróg uzależnione będą od warunków atmosferycznych i przekazywania informacji od pracownika Urzędu Gminy.

3. Czas reakcji od momentu otrzymania polecenia od Zamawiającego wynosi nie dłużej niż 2 godziny, chyba że Zamawiający zleci inaczej.

4. Zamówienia udziela się w 2 (słownie: dwóch) częściach. O terminie odśnieżania dróg powiatowych Zamawiający poinformuje wykonawcę po podpisaniu porozumienia z Powiatem Ostrowskim.

5. Część nr 1 obejmuje drogi gminne na terenie miejscowości: Rogóźnia, Popielarnia, Sielc, Lipniki, Pólki, Fidury, Koziki, Koziki-Majdan, Przyjmy k. Poręby, Wiśniewo, Dybki, Turka, Nagoszewo, Nagoszewka Pierwsza, Nagoszewka Druga, Nowa Osuchowa, Stara Osuchowa oraz drogi powiatowe: 2639W od drogi krajowej nr 8 Nagoszewo do drogi krajowej nr 60 Koziki (odśnieżanie – 10,5 km, posypywanie – 1,0 km); 4402W Nagoszewka – Wiśniewo (odśnieżanie – 7 km, posypywanie – 4,0 km); 2647W Dybki – Wiśniewo (odśnieżanie – 7 km, posypywanie – 3 km); 2648W Przyjmy – Długosiodło (odśnieżanie – 3,6 km, posypywanie – 0 km). Poglądowy zakres zamówienia przedstawia Mapa nr 1.

6. Część nr 2 obejmuje drogi gminne na terenie miejscowości: Antoniewo, Biel, Budy-Grudzie, Dudy, Guty-Bujno, Jasienica, Jelenie, Jelonki, Kacpury, Kalinowo, Kalinowo-Parcele, Komorowo, Kuskowizna, Nieskórz, Nowa Grabownica, Nowe Lubiejewo, Pałapus, Podborze, Prosienica, Przyjmy, Sagaje, Smolechy, Stara Grabownica, Stare Lubiejewo, Stok, Sulęcin-Kolonia, Ugniewo, Zakrzewek, Zalesie oraz drogi powiatowe: 2638W od ul. Leśmiana w Ostrowi Mazowieckiej – Kuskowizna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W Brok-Orło (odśnieżanie – 10,9 km, posypywanie – 5 km); 2633W od drogi krajowej nr 8 Podborze – do skrzyżowania z drogą gminną do Pałapusa (odśnieżanie - 4,8 km, posypywanie 2 km); 2641W Sielc – Komorowo (odśnieżanie – 2,8 km, posypywanie – 1,5 km); 2646W Stok do końca zabudowań Stok Kolonia (odśnieżanie – 2,5 km, posypywanie – 0,5 km). Poglądowy zakres zamówienia przedstawia Mapa nr 2.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 27 grudnia 2018 r. o godz. 11:00. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 15, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Termin wykonania zamówienia.
Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2018 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 445
31 grudnia 2018 12:40 (Cezary Gałązka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2018 12:39 (Cezary Gałązka) - Dodanie załącznika [ig271392018_zawiadomienie_o_wyborze_najk_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2018 12:39 (Cezary Gałązka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)