Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”Ostrów Mazowiecka, dnia 26.06.2019 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zamówienia

Ostrów Mazowiecka, dnia 30.04.2019 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 zamówienia
Ostrów Mazowiecka, dnia 01.03.2019 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ostrów Mazowieca, 20.02.2019 r. 

UWAGA !!!


Przypominamy, że termin składania ofert upływa 27 lutego 2019 r. o godzinie 10:00. Ostrów Mazowieca, 11.02.2019 r. 

UWAGA !!!

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmianie uległa treść SIWZ oraz projektów umów. Ich ujednolicone wersje po modyfikacji znajdują się w załącznikach poniżej.

Zmianie uległ również termin składania i otwarcia ofert. Aktualny termin to 27.02.2019 r., odpowiednio godzina 10:00 i 12:00.

Ostrów Mazowieka, dn. 07.02. 2019 r.

 

 UWAGA  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 


 

Ostrów Mazowieka, dn. 09.01. 2019 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ostrów Mazowiecka”.


SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2019 r. o godz. 10:00.
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 15.01.2019 r. o godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój nr 23.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2018 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 26273
26 czerwca 2019 15:08 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2019 15:08 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2019 15:06 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [ig271382018_inf_o_wyborze_cz_2_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)