Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Zapytanie ofertowe - "Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 


 

Unieważnienie cz. 5, 7, 8, 13

 


 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Zamówienie podzielone jest na 13 części:

1

Nagoszewka

2

Nowa Osuchowa

3

Dybki

4

Nagoszewo

5

Dudy

6

Koziki

7

Kalinowo

8

Ugniewo

9

Komorowo

10

Stare Lubiejewo

11

Pałapus

12

Jelonki

13

Jasienica

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.


Termin realizacji zamówienia:

Od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście, przez posłańca lub za pomocą operatora pocztowego w terminie do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, I piętro, pokój nr 15.

Otwarcie ofert odbędzie się 19 lipca 2018 r. o godz. 11:15. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego, na górnym korytarzu przed pokojem nr 19, I piętro, na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2018 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Gałązka
Ilość wyświetleń: 466
26 lipca 2018 15:29 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2018 15:24 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_nak_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2018 15:23 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [uniewaznienie_cz_5_7_8_13.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)