Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - "Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do 19 kwietnia 2017 r. do godziny 10:30 wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. wileńskiej 117, 07-300 Ostrów Mazowiecka, która została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w kryterium oceny ofert: cena, oferta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 punktów.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu


Opis przedmiotu zamówienia.


1. Kod CPV: 45.11.21.00-6 – Roboty w zakresie kopania rowów; 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg; 45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg; 45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych; 77.31.20.00-0 Usługi usuwania chwastów; 77.34.00.00-5 Usługi okrzesywania drzew i przycinania żywopłotów; 90.64.00.00-5 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych.


2. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, polegające na m.in. remoncie nawierzchni gruntowych oraz asfaltowych, równaniu dróg, wycince drzew, krzaków i odrostów, remoncie przepustów, udrożnieniu przydrożnych rowów, koszeniu i odchwaszczaniu poboczy, oznakowaniu pionowym i poziomym, czyszczeniu kanalizacji deszczowej.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2017 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 377
26 kwietnia 2017 14:59 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty_na_strone_internetowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 kwietnia 2017 14:59 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2017 15:41 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz__wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)