Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa dróg gminnych w Rogóźni”


Uwaga: zmiana ogłoszenia dotycząca zmiany terminu na składanie ofert


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków dróg w Rogóźni o łącznej długości około 1200 m. Założenia projektowanych dróg:

-  odcinek 1 o długości 878,8 m – szerokość jezdni z betonu asfaltowego – 3,5 m, szerokość poboczy z mieszkanki kruszywa łamanego i naturalnego – 2x0,75 m (lokalne zwężenia do 0,26 m);

-  odcinek 2 o długości 314,0 m – szerokość jezdni z betonu asfaltowego – 4,5 m do 5,0 m, szerokość poboczy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego – 2x0,75 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przedmiarze.Termin wykonania zamówienia - do dnia 19.12.2016 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2016 17:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 763
18 listopada 2016 14:49 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2016 14:49 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2016 14:49 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)