Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa drogi Nowe Lubiejewo i Stare Lubiejewo ul. Szkolna”

 

CPV:   45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

 

Przedmiotem zamówienia jest:

-      budowa drogi Nowe Lubiejewo na odcinku 193 m; założenia projektowanej drogi: szerokość jezdni – 4,5 m, szerokość poboczy - 2x0,75 m, konstrukcja projektowana na obciążenie ruchem KR1; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone kruszywem łamanym,

-      budowa drogi Stare Lubiejewo ul. Szkolna (droga dojazdowa i ciąg pieszo-jezdny) na odcinku 145,9 m; założenia projektowanej drogi: szerokość jezdni – 4,5 m, szerokość poboczy - 2x0,75 m, konstrukcja projektowana na obciążenie ruchem KR1; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone kruszywem łamanym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: dokumentacjach projektowych, STWiOR oraz przedmiarach.

 

Termin wykonania zamówienia do dnia 14 października 2016r.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 15, I piętro) do dnia 11 sierpnia 2016 r. do godz. 10:30.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2016 20:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 628
27 lipca 2016 20:45 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [przedmiar_robot_przebudowa_drogi_gminej_ul_szkolna_stare_lubiejewo.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2016 20:44 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [przedmiar_przebudowa_drogi_gmnowe_lubiejewo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2016 20:44 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [stare_lubiejewo_ul_szkolna_projekt_i_stwior.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)