Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia.

CPV:   55.52.31.00-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych

            55.32.10.00-6 – Usługi przygotowywania posiłków

            55.52.40.00-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków typu obiadowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

Termin wykonania zamówienia.

Okres: od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r., przy czym wydawanie posiłków rozpocznie się od 2 września 2016 r.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy (I piętro, pokój nr 15) do dnia 26 lipca 2016 r. do godz. 10:30.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 26 lipca 2016 r. o godz. 10:45, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, parter.

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2016 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 525
18 lipca 2016 15:22 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2016 15:22 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zal_nr_1__opis_przedmiotu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2016 15:21 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [siwz__dozywianie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)