Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa stacji uzdatniania wody w Starej Grabownicy”

Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody w Starej Grabownicy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: dokumentacji projektowej, STWiOR i erratach do tych dokumentów. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze” Zamawiający rozumie parametry o standardach jakościowych co najmniej takich samych lub wyższych, niż wskazane w dokumentacji projektowej i STWiOR.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 20 grudnia 2016 r., przy czym wykonanie robót budowlanych ustala się do dnia 30 września 2016 r.

 

Okres rękojmi i gwarancji wynosi 60 miesięcy z zastrzeżeniem warunków określonych we wzorze umowy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2016 16:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 2337
11 maja 2016 16:59 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__wzor_umowy_11052016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2016 16:58 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_nr_2_11052016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2016 15:31 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_nr_1_z_29042016_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)