Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa drogi Guty-Bujno - Pęchratka”

 

Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi relacji Guty-Bujno - Pęchratka na odcinku 577 m. Założenia projektowanej drogi: prędkość projektowa - 50 km/h, szerokość jezdni - 5,0 m, szerokość poboczy - 2x0,75 m, konstrukcja projektowana na obciążenie ruchem KR1; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, a pobocza i zjazdy zostaną utwardzone kruszywem naturalnym i łamanym.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przedmiarze.


Termin wykonania zamówienia.
Nie później niż do 30.06.2016 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2016 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 631
12 kwietnia 2016 14:28 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__osw_dot_uprawnien.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2016 14:27 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__wykaz_osob.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2016 14:27 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__grupa_kapit.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)