Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia.


CPV: 90.62.00.00-9., 90.63.00.00-2.


Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2016 roku, polegającego na odśnieżaniu dróg i zwalczaniu gołoledzi. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany tak, aby zapewnić przejezdność całą szerokością nawierzchni, ograniczyć zakłócenia płynności ruchu drogowego. W tym celu wykonawca winien likwidować śliskość na całej szerokości dróg a przede wszystkim na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – niebezpieczne zakręty i podjazdy,
skrzyżowania z drogami twardymi oraz na przystankach autobusowych. Dojazd sprzętu do i z miejsca wskazanej pracy przez Zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy. Materiał do zwalczania gołoledzi jest materiałem wykonawcy. Terminy i zakres odśnieżania dróg uzależnione będą od warunków atmosferycznych i przekazywania informacji od pracownika Urzędu Gminy.


Czas reakcji od momentu otrzymania polecenia od Zamawiającego wynosi nie dłużej niż 2 godziny.

 

Termin wykonania zamówienia.


1. Zamówienie będzie realizowane w terminie: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.


2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


W szczególności dopuszczalne są zmiany dotyczące wynagrodzenia, wynikające ze zmiany stawki podatku VAT oraz terminu i zakresu odśnieżania dróg powiatowych.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2015 16:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 504
24 listopada 2015 16:55 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015 16:54 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__grupa_kapit.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015 16:54 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__osw_brak_wykl.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)