Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa ulicy Kościelnej w Komorowie”


Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kościelnej w Komorowie. Zakres zadania obejmuje odcinek leżący na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz na terenie jednostki wojskowej. Obydwa odcinki należy wykonać w takiej samej technologii według załączonej do SIWZ dokumentacji i przedmiarów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: STWiOR, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.


Termin wykonania zamówienia.


Nie później niż do 10.12.2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2015 15:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 551
29 października 2015 14:47 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 października 2015 14:47 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 października 2015 14:47 (Małgorzata Książek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)