Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

  CPV:   55.52.31.00-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych

              55.32.10.00-6 – Usługi przygotowywania posiłków

              55.52.40.00-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół

  Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków typu obiadowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

 2. Termin wykonania zamówienia.

  Okres: od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r., przy czym wydawanie posiłków rozpocznie się od 2 września 2015 r.

 

 UWAGA:

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 10 sierpnia 2015 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) dokonuje się zmiany Załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wzoru formularza oferty. Niniejsza zmiana nie ma wpływu na termin składania ofert.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2015 16:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 663
10 sierpnia 2015 15:59 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2015 15:56 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2015 15:54 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)