Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa ul. Dalekiej oraz ul. Południowej w Starym Lubiejewie"

Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Dalekiej od km 0+000 do km 0+128,5 oraz ciągu pieszo-jezdnego ul. Południowej od  0+000 do km 0+157. W ramach zadania zostanie zrealizowane utwardzenie nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych w projektowanym pasie drogowym. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a  pobocza i zjazdy zostaną utwardzone kruszywem łamanym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: STWiOR, dokumentacji projektowej.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2015 15:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kinga Urbaniak
Ilość wyświetleń: 611
16 lipca 2015 15:56 (Kinga Urbaniak) - Dodanie załącznika [dokumentacja_techniczna.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2015 15:53 (Kinga Urbaniak) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__osw_dot_uprawnien.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2015 15:53 (Kinga Urbaniak) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__wykaz_osob.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)