Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa drogi gminnej Koziki”

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

CPV:   45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej Koziki na odcinku od km 0+000 do km 1+306. W ramach rozbudowy zostanie zrealizowane utwardzenie nawierzchni jezdni poboczy i zjazdów w projektowanym pasie drogowym. Nawierzchnia oraz zjazdy zostaną wykonane z betonu asfaltowego, a  pobocza zostaną utwardzone kruszywem łamanym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: STWiOR, dokumentacji projektowej


Termin wykonania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do: I etap – 30.09.2015 r., II etap – 31.05.2016 r. Przez I etap Zamawiający rozumie wykonanie robót budowlanych o wartości min. 50 % wartości wynagrodzenia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2015 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 714
15 maja 2015 14:14 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [dokumentacja_techniczna.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2015 14:07 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__osw_dot_uprawnien.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2015 14:06 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__wykaz_osob.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)