Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 45.00.00.00-7; 45.11.00.00-1

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Wyszczególnienie prac

Jednostka miary

1

Remont nawierzchni gruntowych mieszanką żwirową wraz z przewozem i rozplantowaniem

tona

2

Równanie utwardzonych dróg gminnych

godzina pracy

3

Praca koparki

godzina pracy

4

Wycinka drzew, krzaków i odrostów

m2

5

Remont przepustów:

 

 

Ø 40

mb

 

Ø 60

mb

 

Ø 80

mb

 

Ø 100

mb

 

Wykonanie ścianek czołowych

 

 

Ø 40

mb

 

Ø 60

mb

 

Ø 80

mb

 

Ø 100

mb

6

Udrożnienie przydrożnych rowów

godzina pracy

7

Bieżące utrzymanie poboczy (m.in. koszenie, odchwaszczanie)

mb

8

Remont nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno

m2

9

Remont nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na gorąco

m2

10

Oznakowanie poziome

m2

11

Oznakowanie pionowe (znaki średnie, folia odblaskowa)

 

 

Ustawienie nowych znaków ze słupkami

 

 

A

szt.

 

B, C

szt.

 

D

szt.

 

D-42, D-43

szt.

 

G

szt.

 

E

szt.

 

T

szt.

 

U

szt.

 

Wymiana tarcz znaków

 

 

A

szt.

 

B, C

szt.

 

D

szt.

 

D-42, D-43

szt.

 

G

szt.

 

E

szt.

 

T

szt.

 

U

szt.

 

Uzupełnienie lub wymiana 1 szt. słupka Ø 50, długości3,5 m- materiał

szt.

 

Montaż znaków lub słupka – transport + robocizna

szt.

 

Odnowienie słupka (np. malowanie)

szt.

12

Wykonanie płyty betonowej pod wiatę

m2

13

Czyszczenie kanalizacji deszczowej

godzina pracy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2015 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 645
04 marca 2015 14:51 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2015 14:51 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__grupa_kapit.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2015 14:51 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__wykaz_narzedzi.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)