Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia, na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2015 roku, polegającego na odśnieżaniu dróg i zwalczaniu gołoledzi. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany tak, aby zapewnić przejezdność całą szerokością nawierzchni, ograniczyć zakłócenia płynności ruchu drogowego. W tym celu wykonawca winien likwidować śliskość na całej szerokości dróg a przede wszystkim na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania z drogami twardymi oraz na przystankach autobusowych. Dojazd sprzętu do i z miejsca wskazanej pracy przez Zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy. Materiał do zwalczania gołoledzi jest materiałem wykonawcy. Terminy i zakres odśnieżania dróg uzależnione będą od warunków atmosferycznych i przekazywania informacji od pracownika Urzędu Gminy.

Czas reakcji od momentu otrzymania polecenia od Zamawiającego wynosi nie dłużej niż 1,5 godziny.

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w 2 (słownie: dwóch) częściach. Dla obydwu części ustala się termin odśnieżania dróg powiatowych do dnia 15.04.2015 r. zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem. Po tym terminie zakres odśnieżania dróg powiatowych określony zostanie odrębnym porozumieniem.

Część nr 1 obejmuje drogi gminne na terenie miejscowości: Rogóźnia, Popielarnia, Sielc, Lipniki, Pólki, Fidury, Koziki, Koziki-Majdan, Przyjmy k. Poręby, Wiśniewo, Dybki, Turka, Nagoszewo, Nagoszewka Pierwsza, Nagoszewka Druga, Nowa Osuchowa, Stara Osuchowa oraz drogi powiatowe: 2649W od drogi krajowej nr 8 Nagoszewo do drogi krajowej nr 60 Koziki (odśnieżanie – 10,5 km, posypywanie – 0,8 km); 4402W Nagoszewka – Wiśniewo (odśnieżanie – 7 km, posypywanie – 1,5 km); 2647W Dybki – Wiśniewo (odśnieżanie – 7 km, posypywanie – 1,5 km); 2648W Przyjmy – Długosiodło (odśnieżanie – 3,6 km, posypywanie – 0 km). Poglądowy zakres zamówienia przedstawia Mapa nr 1.

Część nr 2 obejmuje drogi gminne na terenie miejscowości: Antoniewo, Biel, Budy-Grudzie, Dudy, Guty-Bujno, Jasienica, Jelenie, Jelonki, Kacpury, Kalinowo, Kalinowo-Parcele, Komorowo, Kuskowizna, Nieskórz, Nowa Grabownica, Nowe Lubiejewo, Pałapus, Podborze, Prosienica, Przyjmy, Sagaje, Smolechy, Stara Grabownica, Stare Lubiejewo, Stok, Sulęcin-Kolonia, Ugniewo, Zakrzewek, Zalesie oraz drogi powiatowe: 2638W od ul. Leśmiana w Ostrowi Mazowieckiej – Kuskowizna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W Brok-Orło (odśnieżanie – 9 km, posypywanie – 2 km); 2633W od drogi krajowej nr 8 Podborze – do skrzyżowania z drogą gminną do Pałapusa (odśnieżanie - 4,8 km, posypywanie 1 km); 2641W Sielc – Komorowo (odśnieżanie – 2,8 km, posypywanie – 1 km); 2646W Stok do końca zabudowań Stok Kolonia (odśnieżanie – 2,5 km, posypywanie – 0,3 km). Poglądowy zakres zamówienia przedstawia Mapa nr 2.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Infrastruktury Gminnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2014 17:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 1353
18 grudnia 2014 17:56 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [mapa_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2014 17:55 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [mapa_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2014 17:51 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_71__wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)