Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w Komorowie – ul. Chabrowej i ul. Łąkowej; znak sprawy: IG.271.14.2020

Ostrów Mazowiecka, dn. 08.10.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

Informacja o unieważnieniu postępowania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Zamówienie podzielone jest na 9 części:

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorowo – etap I garaż - IG.271.9.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Opis przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Stok - etap I; IG.271.7.2020

Ostrów Mazowiecka, dnia 22.07.2020 r. IG.271.7.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka, znak sprawy: IG.271.4.2020

Ostrów Mazowiecka, dnia 16 czerwca 2020 r. IG.271.4.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Od

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka, znak sprawy: IG.271.3.2020

Ostrów Mazowiecka, 26 luty 2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonyc

Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 11.02.2020 r. IG.271.2.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o&nbs

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka; znak sprawy: IG.271.25.2019

Ostrów Mazowiecka, dn. 26.03.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ostrów Mazowiecka, dn. 20.