Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa dróg i ciągu pieszo-jezdnego w Jelonkach”

Ostrów Mazowiecka, dnia 23 czerwca 2017 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający z

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa i przebudowa dróg Dybki-Ugorek”

Ostrów Mazowiecka, dnia 7 lipca 2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o 

Ogłoszenie o zamówieniu - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka”

Ostrów Mazowiecka, dnia 14 czerwca 2017 r. IG.271.9.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pub

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa i przebudowa dróg Dybki-Ugorek”

Ostrów Mazowiecka, dnia 29.05.2017 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam&

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie”

Ostrów Mazowiecka, dnia 18 maja 2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w

Ogłoszenie o zamówieniu - "Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"

Ostrów Mazowiecka, dnia 26 kwietnia 2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” w terminie przewidzianym na składanie...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie”

Ostrów Mazowiecka, dn. 12 kwietnia 2017 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa dróg gminnych w Rogóźni”

Uwaga: zmiana ogłoszenia dotycząca zmiany terminu na składanie ofert Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków dróg w Rogóźni o łącznej długości około 1200&nbs

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa drogi w miejscowości Koziki”

CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Koziki na odcinku 765 m. Założenia projektowanej drogi: prędkość projektowa 50 km/h, szerokość jezdni 5,0 m - 5,50 m, szerokość poboczy - 2x1,00 m, konstrukcja projektowana na obciążenie ruchem KR1;...