Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup, dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu TIK w ramach Projektu „OSTRO Z WIEDZĄ”

IG.271.18.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w ramach niniejszego postępowania na: Zakup, dostawę wraz z uruchomieniem sprzętu TIK w ramach Projektu „OST...

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa świetlicy w Starej Grabownicy

Ostrów Mazowiecka, dnia 17 maja 2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp inform

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Kalinowie

Ostrów Mazowiecka, dnia 17.05.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p&oacu

Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZĄ – wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka”

W dniu 28 marca 2018 r. w Bazie Konkurencyjności zamieszczono ogłoszenie pod numerem 1100046 Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie zajęć edukacyjnych dla nauczycieli uczących w szkołach z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w r

Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu „OSTRO Z WiEDZĄ - wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka"

W dniu 7 maja 2018 r. podpisano umowę z firmą CREATIVE Ewelina Słomczyńska z siedzibą przy ul. Brzostowej 61, 07-306 Brok na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZĄ – wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Kalinowie

Ostrów Mazowiecka, dnia 10.04.2018 r. IG.271.9.2018 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi w Kalinowie”,...

Zapytanie ofertowe (ZO) - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 08.05.2018 r. IG.271.7.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowieck

Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 6 kwietnia 2018 r. IG.271.8.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie dróg na terenie G

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 16 marca 2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p&oac