Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - "Remont ul. Bociańskiego w Komorowie"

Ostrów Mazowiecka, dnia 18.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuj

Ogłoszenie o zamówieniu - "Rozbudowa i przebudowa dróg w Starej Grabownicy"

Ostrów Mazowiecka, dnia 11.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuj

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Wschodniej w Starym Lubiejewie

Ostrów Mazowiecka, dnia 12.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustaw

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w Nagoszewce

Ostrów Mazowiecka, dnia 11.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach po

Zapytanie ofertowe - "Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 23 sierpnia 2018 r. IG.271.29.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Niniejszym informuję, że w ramach zapytania ofertowego na „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków d

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Leśnej i ul. Wspólnej w Ugniewie

Ostrów Mazowiecka, 1 sierpnia 2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ostrów Mazowiecka, 27 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka"

Ostrów Mazowiecka, dnia 28 czerwca 2018 r. IG.271.22.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustaw