Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Kalinowie

Ostrów Mazowiecka, dnia 10.04.2018 r. IG.271.9.2018 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi w Kalinowie”,...

Zapytanie ofertowe (ZO) - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 08.05.2018 r. IG.271.7.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowieck

Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 6 kwietnia 2018 r. IG.271.8.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie dróg na terenie G

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 16 marca 2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p&oac

Zapytanie ofertowe (ZO) - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 26 lutego 2018 r. IG.271.3.2018 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ściekó